การได้บรรจุ ไม่ได้มีแค่การอ่านหนังสือ แต่หมายถึง การวางแผนการสอบ ด้วย Planner การอ่านและจำแบบเข้าใจสมอง นี่แหละ คือ ที่มา ของมายแมพ ไฟล์เสียง คลาสติวต่างๆ ที่ครูแอมมี่ และทีมงานทุกคน ออกแบบด้วยความตั้งใจ

ใครที่เคยเรียน จะรู้ดี ว่าครูแอมมี่ดูแลใส่ใจ ทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้บรรจุแบบง่าย ๆ และมีความสุข ระหว่างทาง ตามสโลแกนว่า “ง่าย ๆ สบาย ๆ ทำอะไรก็สำเร็จ

ครูแอมมี่ ปัฐมานันท์ แสงพลอยเจริญ

ด้านการศึกษา

 • จบการศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม อันดับ 2 สาขาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา เอก ภาษาไทย
 • ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
 • Certified Ultimate Leadership & Therapeutic Coaching
 • Certified Practitioner of Neuro – Linguistic Programming
 • Certified Practitioner of Time Line Therapy
 • Certified Advance Hypnotherapy

ด้านการทำงาน

 • อดีตคณะทำงานคลังข้อสอบแห่งชาติ ONET ด้านภาษาไทย ชั้น ม.3 ของสำนักทดสอบแห่งชาติ สทศ.
 • อดีตคณะทำงานคลังข้อสอบ ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ด้านการเป็นวิทยากร

 • วิทยากรสอนนักเรียน PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) ของโครงการติวเข้มเติมเต็มสมองของ เปปทีน มีนักเรียน เข้าเรียน มากกว่า 180,000 คน (ถือเป็นเวทีระดับเดียวกับ แบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์)
 • วิทยากรออกข้อสอบ TPAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) และเฉลยข้อสอบ Mock Exam ของ Monkey Everyday ที่มีนักเรียนเข้ามาทำข้อสอบทุกวิชา มากกว่า 100,000 คน

ด้านการสอบครูผู้ช่วย

 • สอบบรรจุครูผู้ช่วยได้เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด ถึง 2 ปีซ้อน
 • ติวการสอบครูผู้ช่วย ให้กับบุคคลทั่วไป และสอบบรรจุได้อันดับ ที่ 1 และบรรจุได้ มากกว่า 80% ของผู้ที่เข้าเรียนในคลาส (ที่เรียนอย่างต่อเนื่อง)

ช่องทาง Social Media ครูแอมมี่ Smart Pass Teacher

 • Facebook ครูแอมมี่ ผู้ติดตามกว่า 21,000 คน
 • Youtube ครูแอมมี่ ผู้ติดตามกว่า 19,500 คน
 • Tiktok ครูแอมมี่ ผู้ติดตามกว่า 14,000 คน
  รวมทุกช่องทาง มากกว่า 50,000 คน

วิทยากรรับเชิญด้านการศึกษา การทำ Social Media ให้กับภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงวัฒนธรรม
CEO และ Founder SmartPass

ครูวุฒิ

จบการศึกษาปริญญาโทจาก
Southampton University ประเทศอังกฤษ
อดีตนักเรียนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษมาก่อน
จึงเข้าใจได้ดีว่า
ทำอย่างไรคนที่ไม่มีพื้นฐาน
จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้
CEO และ Founder SmartPass

สร้างครูให้เป็น
ข้าราชการมืออาชีพแล้วกว่า 1,000 คน