SMART PASS TEACHER

การได้บรรจุ ไม่ได้มีแค่การอ่านหนังสือ
แต่หมายถึง การวางแผนการสอบ
ด้วย Planner การอ่านและจำแบบเข้าใจสมองนี่แหละ
คือ ที่มา ของมายแมพ ไฟล์เสียง คลาสติวต่างๆ
ที่ครูแอมมี่ และทีมงานทุกคน ออกแบบด้วยความตั้งใจ

เรียนกับครูแอมมี่แล้วดียังไง

มีคลิปดีๆ ไว้ย้อนฟังได้ตลอดทาง Youtube

การได้บรรจุ ไม่ได้มีแค่การอ่านหนังสือ แม่หมายถึง การวางแผนการสอบ ด้วย Planner การอ่านและจำแบบเข้าใจสมองนี้แหละ
คือ ที่มา ของมายแมพ ไฟล์เสียง คลาสติวต่างๆ ที่ครูแอมมี่ และทีมงานทุกคน ออกแบบด้วยความตั้งใจ

การสอนของเรา

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการเรียนเชิญ

ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา