วิธีการเตรียมตัวสำหรับการสอบครูผู้ช่วย

สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบครูผู้ช่วย มีวิธีการเตรียมออกมาเป็น 3 เรื่องดังนี้


1.การวางแผนการสอบ

มันจะมีคำถามนึง ที่ทุกคนชอบถามกันมาก ๆ คือ “สอบครูผู้ช่วยออกอะไรบ้าง”
“สอบครูผู้ช่วยต้องอ่านอะไรบ้าง” แล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ ทำให้อ่านไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ตรง ทำให้สอบไม่ได้สักทีค่ะ

ถ้าเราต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบครูผู้ช่วย เพื่อให้บรรจุรอบนี้ให้ได้ ต้องเข้าใจก่อนว่า
การสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบบุคคลทั่วไป เกณฑ์ใหม่เนี่ย เขาออกกัน 6 วิชาแต่ละวิชา เท่าที่ครูวิเคราะห์ พบว่าจุดสร้างคะแนน ของการสอบครูผู้ช่วย คือ

“เราต้องรู้ก่อนว่า วิชาไหน ออกอะไร มากน้อยแค่ไหน” ไม่งั้นมันจะอ่านมั่ว อ่านออกทะเล ที่อ่านไม่ออก ที่ออกไม่อ่าน เฮ้อออ=v=

 

วิชาแรกของการสอบครูผู้ช่วย สพฐ รอบบุคคลทั่วไป ต้องอ่านก่อนเลย คือตระกูล 100 คะแนน

มี 2 วิชา คือ “วิชาเอก” กับ “ภาค ก ไทย + คณิต”

1 วิชาเอก

ถ้าเป็นวิชาเอกที่ตรงตาม 8 กลุ่มสาระ ครูอยากให้โฟกัสที่ “สาระการเรียนรู้” ของวิชาเราอ่ะ

ยกตัวอย่างเช่น วิชาเอกภาษาไทย มันมี 5 สาระ เราก็มานั่งวิเคราะห์ว่า เขาน่าจะออกเรื่องไหนมากที่สุด

“หลักภาษา สาระที่ 4 น่าจะออกมากสุด ถูกมั้ย”

 

แต่ถ้าใครเป็นวิชาเอกที่ไม่มีใน 8 กลุ่มสาระ พี่แนะนำว่า ให้ดูเวลาที่เราสอนนักเรียน อะไรที่เป็นหนังสือที่เราสอน อันนั้น นั่นแหละจ๊ะ (คือ เข้าใจนะ บางเอก หาแนวข้อสอบยากนิดนึง)

 2 ภาค ก ไทย + คณิต

จุดที่เน้น คือ ให้ทำข้อสอบก่อนแล้ววิเคราะห์ อุดรอยรั่วว่าเราอ่อนตรงไหน

ไม่ถนัดตรงไหน แล้วอ่านตรงนั้นเยอะๆ

ภาษาไทย เท่าที่สังเกต จะออก 3 เรื่องนะ

 • เรียงประโยค
 • บทความ (จับใจความ / สรุปความ / ตีความ)
 • การใช้ภาษา

ถ้าทำบทความได้ จะได้คะแนนเยอะ เพราะมักจะเป็น บทความนึง มีหลายข้อ

คณิต ของการสอบครูผู้ช่วย เท่าที่สังเกต ออกประมาณนี้นะ

 • อนุกรม
 • สมการฃ
 • บัญญัติไตรยางศ์
 • ห.ร.ม. กับ ค.ร.น
 • เศษส่วน
 • อัตราส่วน
 • ความน่าจะเป็น
 • ร้อยละ เปอร์เซ็นต์
 • ยกกำลัง
 • แผนภูมิ
 • พื้นที่
 • ทิศ แผนผัง
 • สรุปเหตุผล
 • อุปมาอุปไมย
 • เงื่อนไขภาษา + สัญลักษณ์
 • โอเปอเรต
 • ตาราง สดมภ์
 • มิติสัมพันธ์

ตระกูล 75 คะแนน คือ

 3 วิชาการศึกษา

 • บริบทโลก สังคม เศรษฐกิจพอเพียง (อันนี้ตามข่าวล่าสุด ในระยะ 6 เดือน)
 • จิตวิทยา (พัฒนาการ / การศึกษา / แนะแนว)
 • หลักสูตร ศาสตร์การสอน เทคโนโลยี สื่อการสอน
 • การวัดประเมินผล การวิจัย สถิติในการวิจัย
 • การประกันคุณภาพการศึกษา

ตระกูล 50 คะแนน (Eng + ข้าราชการ ภาค ก) 4 ภาค ก ภาษาอังกฤษ

ถ้าทำคะแนน Reading + Conver + Letter เก็บคะแนนได้เยอะละ

 • Reading
 • Conversation
 • Letter
 • Grammar (Tense/Comparative/Adj/Adv/Passive Voice Pronoun/Much Many/Comparative/Superlative/A An The)

 

 5 ภาค ก ความรู้ราชการที่ดี

 • ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • วิธีปฏิบัติทางปกครอง
 • หน้าที่ & ความรับผิดปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • เจตคติ/จริยธรรม ของข้าราชการ

ตระกูล 25 คะแนน เอาไว้อ่านท้ายสุด ไม่ต้องรีบอ่าน คะแนนมันน้อย

6 กฎหมายการศึกษา

 • รัฐธรรมนูญ 60 ที่เกี่ยวข้องกับครู
 • พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
 • พรบ.การศึกษาชาติ
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
 • พรบ.สภาครู
 • พรบ.บริหารกระทรวงศึกษา
 • พรบ.คุ้มครองเด็ก
 • พรบ.ปฐมวัย
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • แผนการศึกษาชาติ
 • นโยบายจุดเน้นกระทรวง

ขั้นตอนวางแผนการสอบครูผู้ช่วย คือ ให้เน้นวิชาที่คะแนนเยอะก่อนจะได้ไม่ต้อง ลน เวลาใกล้ ๆ สอบว่ายังไม่ได้อ่าน

2.การจัดการเวลา

การจัดเวลาในการเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยจะมี 2 แบบ

 • แบบแรก คือ คนที่ทำงานประจำ + กำลังฝึกสอน + ทำงานเป็นครูเอกชน อัตราจ้าง กลุ่มนี้ จะมีเวลาอ่านน้อย แนะนำว่า ให้เน้น เก็บทีละนิด
  เช่น มีเวลา 5 – 10 นาที ก็สามารถฟังไฟล์เสียง อ่านมายแมพ ท่องทีละช่อ ทีละกิ่ง แบบนี้ก็จะช่วยได้ค่ะ หรือ ในเวลาที่เราเดินทาง ทำกับข้าว อาบน้ำ ทำงานบ้าน เน้นฟังไฟล์เสียง
  แบบที่คนในคลาสติวของครูแอมมี่ทำกัน ก็จะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะ ส่วนช่วงกลางคืน ถ้ามีเวลา 1 – 2 ชั่วโมง ก็มาตามเก็บคลิปติว
 • แบบที่ 2 คือ คนที่อยู่บ้าน ปิดเทอม หรือลาออกมาอ่านหนังสือ กลุ่มนี้จะมีเวลาเหลือเยอะ ที่แนะนำ คือ ให้อ่านแบบจัดตารางสอน (เหมือนเราสมัยเป็นนักเรียน)
  จัดตารางไปเลย ว่า ช่วงเช้า จะอ่านกี่โมง ถึง กี่โมงช่วงบ่าย จะอ่านกี่โมง ถึงกี่โมง แนะนำสักนิด ว่าจัดเวลา ให้มีช่วงพักด้วย
  เช่น ติวสัก 1 ชั่วโมง พัก 15 นาที ไม่อย่างนั้นมันจะล้าเกินไป สมองจะไม่อยากอ่านอีก เพราะเครียดเกิน


3. การสร้างนิสัยของคนสำเร็จ

เท่าที่ครูสอบถามคนที่ได้บรรจุครูผู้ช่วย เขาจะมีนิสัย ของคนสำเร็จ อยู่ 5 อย่าง คือ

 1. มีวินัย ลงมือทำทุกวัน ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกงานจะยุ่งแค่ไหนขอแค่ฟังไฟล์เสียงวันละ 1 คลิปก็ดีมากแล้ว
 2. ตัดสินใจสำเร็จ คนเราจะสำเร็จได้ ถ้าหากตัดสินใจว่าเอาจริงอาการของคนตัดสินใจว่าเอาจริง คือ จะไม่มีข้ออ้าง หรือเงื่อนไขมาเป็นสิ่งที่บอกว่าฉันทำไม่ได้มีอยู่แค่คำเดียวว่าจะลงมือทำจนกว่าสำเร็จ
 3. การอ่านหนังสือ คือ นิสัย เมื่อเราฝึกทำตามข้อ 1 ที่ลงมือทำทุกวัน เราจะรู้สึกได้นิสัยใหม่คือชอบอ่านหนังสือ
 4. ทำทุกอย่างให้มีความสุขที่หลายคนอ่านหนังสือ สอบครูผู้ช่วยไม่ประสบความสำเร็จ เพราะระหว่างทางทำไปด้วยความทุกข์สมองของคนเราไม่ชอบความยุ่งยาก แล้วไม่ชอบความทุกข์ค่ะ
 5. สร้างบรรยากาศที่ดี หลายคนเวลาสอบครูผู้ช่วย แต่ไม่ได้ตกลงกับคนที่บ้านบางทีก็ปล่อยให้ห้องนอน ไม่มีบรรยากาศของการเตรียมสอบ มันก็จะชวนแต่อยากนอนอย่างเดียว

ลองปรับทำตาม ดูนะคะ นี่เป็นวิธีการเตรียมตัวให้เหมาะสมกับการสอบครูผู้ช่วย ที่ทำให้สอบบรรจุได้ค่ะ

เมื่อเราตั้งเป้าหมายอ่านหนังสืออย่างมีความสุข ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น ด้วยรัก♥️ จาก #ครูแอมมี่

ถ้าสนใจคลาสติวสอบครูผู้ช่วยแบบมีความสุข
หรือ ต้องการปรึกษาวางแผนการสอบครูผู้ช่วย
ทักมาปรึกษาได้ที่

Line @smartpass #ครูแอมมี่ #SmartPassTeacher